Eğitim Hizmetleri

Stratejik İletişim Ve İkna Teknikleri

Kamuda Stratejik Liderlik

Sonuç Odaklı Müzakere Teknikleri

Duygu Durumu Yönetimi Ve Pozitif Psikoloji

Baskı altında Öfke Kontrolü Ve Duyguların Yönetimi

Odaklanma Yönetimi

Kriz İletişimi Ve Yönetimi Teknikleri

Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri

Stratejik Plan Hazırlama ve Kurgu

Problem Çözme Ve Kararverme Teknikleri

Değişimi Yönetme

Siyasal İletişim Ve Propaganda

Sevda Güner Kişisel Web Sitesi