Biyografi

Sevda Güner

Sevda Güner, 17 Temmuz 1979’da, Artvin‘in Ardanuç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini, Ardanuç ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde tamamlamış olup, Endüstri Psikoloji alanında uzmanlık çalışmaları yürüttü. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Global Politics and International Relations (Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetiminde doktorasına devam etmektedir.

Yüksek Lisans programının uygulamalı ve yerinde eğitim programları kapsamında;

The Presidential  System in the USA and American Foreing Policy (Amerika Dış Politikaları ve Amerikan Başkanlık Sistemi) derslerini Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington  DC eyaletinde tamamladı.

Middle East Policies (Orta Doğu Politikaları) derslerini, Kudüs,Tel Aviv, Ramallah ve Filistin’de tamamlamıştır. Bitirme projesi, ‘21. Yüzyılda ABD-Türkiye İlişkileri Kapsamında Psikolojik Savaş Uygulamaları’dır.

Psikolojik Propaganda, Sosyal İmar, Güvenlik Psikolojisi gibi konularda uzmanlık çalışmalarını tamamlamıştır. Bunların yanında, terör bölgesinde yaşayan halkın Türkiye Devleti’ne aidiyet duygusu, PKK’nın algıda önem değeri, PKK’ya katılımın genel sebepleri ve devletin terör bölgesinde propaganda gücü, yöntemleri, çözüm sürecinde devletin psikolojik algı yönetimi, öz değerlerin aktarımında vicdan ve ahlak imarı stratejileri gibi konularda, bizzat bölgede bulunarak araştırmalar yapmış ve rapor analizler hazırlamıştır.

İş hayatına, 20 yaşında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak başlamıştır. Hedefleri doğrultusunda 27 yaşında devletteki görevinden istifa ederek, Davranış Bilimleri konusunda hizmet veren bir eğitim firması kurmuştur. Kamu ve özel sektörde hizmetler vermeye devam ederken  Politik, Ekonomik, Sosyolojik saha araştırmaları yapan bir Araştırma, Analiz ve Stratejik İletişim alanında hizmet veren şirketini faaliyet alanına eklemiştir.  Sivil toplum alanında da uzun yıllar hizmet etmiş olup, İç Anadolu Genç İşadamları Genel Sekreterliği yapmıştır.

Ulusal ve Uluslararası birçok seminer ve konferans vermiş olup 73 ilde 85 bin insana ulaşmıştır. Ülkemizin, vicdan ve ahlak imarı konusunda çalışmalar yürütüyor olup, bu konuda saha çalışmalarının yanında birçok makale ve yazı kaleme almıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusundaki Yerel İletişim Stratejileri ve Kriz İletişimi Yönetimi hizmetlerini yürütmektedir.

Sevda Güner Kişisel Web Sitesi